© 2010-2019 Askunge Thorsén Förlag AB ■ Mjölnarvägen 16, 131 31 Nacka ■ tel. +46 8 30 95 75 ■ +46 73 951 13 93 ■ askunge@askunge.se

Uppdrag programmering

Fredrik Kennebäck och Helene Zeland Bodin


Uppdrag programmering riktar sig till dig som vill komma igång med
programmering i elevgrupper, med tydliga kopplingar till
de reviderade styrdokumenten för matematik år 4-9, LGR 11.
Boken är tänkt att hjälpa och leda dig som lärare när du undervisar dina elever.

Uppdrag programmering är indelad i olika uppdrag, vilka har en
tydlig arbetsgång med instruktioner, illustrationer samt diskussionsfrågor som du kan använda tillsammans med dina elever. Genom att följa instruktionerna i boken kommer du med lätthet att kunna undervisa dina elever i grunderna i visuell programmering.


Se innehåll:

UP blädderprov.pdf


Uppdrag programmering

Miljömärkt bok
Sidor: 104
ISBN: 978-91-7767-059-9

Bindning: spiral
Format: 210 x 260 mm

F-pris: 430,00 kr


Uppdrag programmering – bilagor till webben.pdf


Författare till Uppdrag programmering är Fredrik Kennebäck och Helene Zeland Bodin.Helene Zeland Bodin är legitimerad matematik-och tekniklärare och förstelärare i teknik. Hon undervisar år 7-9 och har under flera år arbetat med programmering med sina elever. Helene är även involverad i flera olika projekt inom digitalisering och programmering  i skolvärlden med bland annat Skolverket. Hon är en van och uppskattad workshopledare på temat programmering och digitalisering.


Fredrik Kennebäck är legitimerad matematik-, NO-och tekniklärare, år 4-9. Han har under flera år drivit digitaliseringen i skolvärlden, både som lärare och på förvaltningsnivå. Fredrik fortbildar pedagoger i skolans digitalisering och främst då inom programmering. Han anlitas även som föreläsare och workshopledare vid olika konferenser och fortbildningsdagar runt om i Sverige.