© 2010-2018 Askunge Thorsén Förlag AB ■ Mjölnarvägen 16, 131 31 Nacka ■ tel. +46 8 30 95 75 ■ +46 73 951 13 93 ■ askunge@askunge.se

Följ oss på Twitter

Följ oss på Facebook

Vill du prenumerera på nyhetsbrevet? Anmäl dig till askunge@askunge.se

08-30 95 75

073-951 13 93

askunge@askunge.se

Klicka på bilden för att bläddra i katalogen!

Ladda ner  Askunge katalog 2018.pdf

Vill du att vi skickar en katalog så mailar du till askunge@askunge.se

Digitalitet i förskolan

Hur kan vi arbeta med och införliva digitala verktyg som en naturlig del i barnens vardag – i meningsfulla sammanhang?

Digitalitet i förskolan är en ny bok som tar upp just dessa aspekter.

Läs merTräna huvudräkning

Förbättra din huvudräkningsförmåga i subtraktion!

Du tränar hela tiden på rätt nivå. Ju snabbare och mer rätt du gör, ju snabbare når du högre nivåer. Det finns oändligt med nivåer. Hur långt når du? Appen har en ren layout och passar alla åldrar. Den finns för både iPhone och iPad.

Läs merFler uppgifter att lösa med Singaporemetoden!

En hel del textuppgifter med Singaporemetoden – Gul har utökats med två kopieringsmaterial som innehåller flera hundra nya textuppgifter och problem.

Läs merKul med stavelser

Kul med stavelser är ett nytt läsinlärningsspe
l
där barnen får arbeta på ett sätt som inbjuder till diskussion och reflektioner kring språkets struktur. Syftet är att barnen ska få en förståelse för hur ord i det svenska språket byggs upp med hjälp av stavelser som språkliga byggstenar.

Läs merDigimundus

Nu kan du beställa de digitala spelen Monstertrubbel respektive De sju portarna. På Digimundus finns också Lärarstöden Lyckas med problemlösning A och B. Det finns filmer som beskriver olika strategier och alla texter är inlästa så att elever som har svårt med läsningen ändå kan arbeta med materialet.

Läs mer


Matte och svenska

Mixat i matte och svenska är ett kopieringsmaterial som innehåller 29 arbetsblad med uppgifter och övningar i matematik och svenska. Arbetsbladen kan användas som extra träning, hemuppgift eller för att utmana snabba elever. Välj mellan A eller B. Facit finns i boken.

Läs merLyckas med läsförståelse

Lyckas med läsförståelse är en ny serie som består av åtta böcker där eleverna tränar ord- och läsförståelse (F–3).

Läs merTräna läsförståelse

BOX Läsförståelse är en serie häften som innehåller lättlästa texter med läsförståelsefrågor. De innehåller olika texttyper och temaområden med anknytning till elevernas vardag.

Läs merText- och problemuppgifter

En hel del textuppgifter med Singaporemetoden Gul respektive Röd är två kopieringsmaterial som innehåller flera hundra textuppgifter och problem. Böckerna kommer att ge dina elever ett nytt redskap för att lösa matematiska problem – blockmodellen. Du har också nu möjlighet att fortbilda dig!

Läs mer


Aktiviteter i matematik

Handling och tanke med matematik är en handbok för lärare där idéer och aktiviteter för grundskolans åk 4 - 6 presenteras inom olika områden i matematik

Läs mer


Starta med programmering – ny version

Programmering är ett pedagogiskt verktyg för att lösa problem, arbeta strukturerat och hitta kreativa lösningar. Det handlar också om att hitta mönster och generalisera, två andra viktiga bitar inom matematiken.

Läs mer om boken.
Arbeta med ordförståelse och stavning!

Ordboden är en ny serie arbetsböcker där målet är att utöka elevernas ordförråd.

På varje uppslag presenteras ett antal ord som eleverna ska träna på, både vad gäller förståelse och stavning. Alla avsnitt följer samma struktur.

Läs merAtt vara olika – är roligt

En bok som vänder sig till förskolebarn i åldern 4-6 år.  Att vara olika – är roligt bygger på barnkonventionens grundprinciper och målet är att alla barn ska få kunskap om sina rättigheter. Syftet är att barnen ska få förståelse för att alla människor är lika mycket värda och att man ska respektera varandras likheter och olikheter.

Läs mer


Målet i sikte – förskoleklassen

Målet i sikte är ett fristående material och kan användas oberoende vilket grundmaterial du använder i klassen. Nu finns också ett häfte som riktar sig till förskoleklassen!

Läs mer om alla delarMedveten matte –
Sannolikhet och statistik

Nu finns det senaste tillskottet i serien Medveten Matte i lager. Det är häftet om Sannolikhet och statistik!

Läs mer om serien här.Tallinjer för olika behovVi har flera olika tallinjer. Många med visuellt stöd. Nytt för i år är en tallinje som går från 0 till 100. Den är hela 4 meter lång och delad i fem delar. Ovan ser en av delarna.

Behöver du en tallinje med decimaltal? Då finns det en som går från 0 till 2. Koppla den gärna till tal i bråkform.

Läs mera här!Bokstavsbyrån

Bokstavsbyrån är en fristående arbetsbok för det första bokstavsarbetet. Bokstäverna presenteras i alfabetisk ordning och varje bokstav har ett eget uppslag.

I lärarboken finns mycket extramaterial!

Läs mer här

Mattehoppet

Läs om vårt nya material Mattehoppet! Det är avsett att stödja en strukturerad undervisning för att eleverna ska ha möjlighet att automatisera addition och subtraktion inom talområdet 0-20. Detta görs med hälp av spel, arbetsblad och kort. Materialet kan användas i klassundervisning och specialundervisning, för ominlärning och intensivundervisning.

Läs mer


Matematikens grunder

Forskning visar att det är komplicerat för läraren att fånga hur elever i matematiksvårigheter utvecklar sina förmågor och färdigheter. Matematikens grunder är framtaget för att hantera problematiken kring hur lärare kan dokumentera elevernas utveckling.

Läs merLäromedel för elever i Förskoleklass

Följ med i berättelsen om tvillingarna Aron och Nora som hittar ett trasigt rymdskepp på vinden.

Elevboken, Matematik i ett rymdäventyr, är indelad i sex kapitel och varje kapitel avslutas med ett problem. Eleverna får möjlighet att tänka, resonera och utveckla många grundläggande matematiska begrepp.

Nu finns också alla kapitelstartsbilder /samtalsbilder.

Läs merLite skolhumor...

Läs mer