© 2010-2019 Askunge Thorsén Förlag AB ■ Mjölnarvägen 16, 131 31 Nacka ■ tel. +46 8 30 95 75 ■ +46 73 951 13 93 ■ askunge@askunge.se

0 1 2 3 4

5 6 7 8 9

Problemlösning

För att bli en duktig problemlösare krävs att man ägnar tid till diskussioner av olika strategier. Eleverna måste få argumentera för sina lösningar och förklara hur de har tänkt. Samtal om matematiska problem och olika lösningsmetoder visar att eleverna får en djupare förståelse. Nu finns exempel på problemlösningsstrategier att skriva ut och sätt upp i klassrummet. Problemlösningverktygslåda.pdfProblemlösning är ett häfte som ingår i serien Framsteg i matematiken. Eleverna får träna på olika strategier och därefter tillämpa dem i fem nya problem.

Läs mer här!

Lyckas med problemlösning är ett arbetsmaterial där eleverna får möjlighet att träna på olika strategier och därefter tillämpa dem i elevhäften, Monstertrubbel och De sju portarna.

Läs mer här!

Lös ett problem i veckan ger dig och dina elever möjlighet att pröva olika problemlösningsstrategier och också göra egna liknande problem. Läs mer här!Läsförståelse och logiskt tänkande är två områden som serien Läs in - räkna ut fokuserar på. Uppgifterna är både roliga och varierande. Läs mer här!Medveten Matte är ett unikt bedömningsstöd. Det har växt fram i verklig undervisning och har utvecklats för att fungera i praktiken. Syftet är att göra det så enkelt som möjligt för dig som lärare att lyckas med formativ bedömning. Oavsett huvudläromedel.

I materialet utgår du från uppgifter som är av problemlösningskaraktär.

Läs mer här