© 2010-2019 Askunge Thorsén Förlag AB ■ Mjölnarvägen 16, 131 31 Nacka ■ tel. +46 8 30 95 75 ■ +46 73 951 13 93 ■ askunge@askunge.se

Miljömärkning

Askunge Förlag miljömärker sina böcker
Askunge Förlag väljer att miljömärka alla sina böcker med Svanen, Nordens officiella miljömärkning. Det betyder att de är tryckta på ett tryckeri som tar miljöhänsyn i hela produktionskedjan och att tryckeriet har kontrollerats och godkänts för denna märkning.
Samtliga böcker är tryckta i Sverige vilket ger kortare transporter och därför mindre miljöpåverkan.