© 2010-2018 Askunge Thorsén Förlag AB ■ Mjölnarvägen 16, 131 31 Nacka ■ tel. +46 8 30 95 75 ■ +46 73 951 13 93 ■ askunge@askunge.se

Medveten matte

Tommy Lucassi


Medveten Matte är ett unikt bedömningsstöd. Det har växt fram i verklig undervisning och har utvecklats för att fungera i praktiken. Syftet är att göra det så enkelt som möjligt för dig som lärare att lyckas med formativ bedömning. Oavsett huvudläromedel.


Medveten Matte är länken mellan läroplanens krav och det praktiska arbetet i klassrummet. Det är ett systematiskt material som du använder innan eleverna arbetar med sin mattebok. Tanken är att eleverna ska vara medvetna om sitt träningsbehov. Alla ska inte träna på allt, utan varje elev ska välja den träning de behöver. Eleverna får feedback medan arbetet pågår, och inte i efterhand när det är för sent.


Arbetsmetoden i Medveten Matte startar med en problemlösningsuppgift. De går att lösa på flera olika sätt, på olika nivå, och omfattar flera förmågor. Det är det första steget på väg mot medvetna elever.

De tio stegen i arbetsgången är:

1.    Problemlösning 1

2.    Genomgång

3.    Bedömningsträning i grupp

  1. 4.   Självbedömning

  2. 5.   Problemlösning 2

6.    Förtest

7.    Framåtsyftande planering

8.    Individuell träning

9.    Diagnos

10.  SlutbedömningGeometri

Miljömärkt kopieringsmaterial
Sidor: 44
ISBN: 978-91-86611-56-9

Bindning: Klamring
Format: A4

F-pris: 315,00 krTaluppfattning

Miljömärkt kopieringsmaterial
Sidor: 44
ISBN: 978-91-86611-54-5

Bindning: Klamring
Format: A4

F-pris: 315,00 kr


Rättelse tills nästa tryckning

MM Taluppfattning s 32 rättelse.pdf


Bläddra i boken


Algebra och ekvationer

Miljömärkt kopieringsmaterial
Sidor: 56
ISBN: 978-91-86611-53-8

Bindning: Klamring
Format: A4

F-pris: 355,00 kr


Askunge Medveten Matte Algebra blankett s 16-19.pdf


Bläddra i boken


Rättelse tills nästa tryckning

Medveten Matte Algebra s 46.pdfBråk

Miljömärkt kopieringsmaterial
Sidor: 44
ISBN: 978-91-86611-55-2

Bindning: Klamring
Format: A4

F-pris: 315,00 kr


Sannolikhet och statistik

Miljömärkt kopieringsmaterial
Sidor: 44
ISBN: 978-91-86611-57-6

Bindning: Klamring
Format: A4

F-pris: 315,00 kr


Samband och förändring (Utkommer ev. hösten 2019)

Miljömärkt kopieringsmaterial
Sidor: 44
ISBN: 978-91-86611-58-3

Bindning: Klamring
Format: A4

F-pris: 315,00 krFörfattare till Medveten matte är Tommy Lucassi. Han har arbetat som lärare i matematik och NO på högstadiet i 17 år. De senaste åren har han systematiskt utvecklat praktiska metoder för att tillämpa formativ bedömning i klassrummet. Det bloggar han om på Pedagog Stockholm, och han föreläser även på ämnet formativ bedömning i praktiken.