© 2010-2019 Askunge Thorsén Förlag AB ■ Mjölnarvägen 16, 131 31 Nacka ■ tel. +46 8 30 95 75 ■ +46 73 951 13 93 ■ askunge@askunge.se

Mattehoppet


Författare: Susanne Lantz


Mattehoppet består av fem lärarstöd med kopieringsmaterial och fem separata elevböcker.


Varje lärarbok/lärarstöd innehåller spel, arbetsblad och konkretionsmaterial till respektive område.

Sammanlagt finns det ca 135 spel i de fem lärarböckerna, men det finns också tomma spelplaner i ett par av böckerna där du själv har möjlighet att fylla i det som eleverna bör träna på.

Det är viktigt att eleverna får arbeta med talanalys, det vill säga att de vet hur ett antal kan delas upp på olika sätt. De måste få en insikt om talens inbördes relationer.

Genom att låta eleverna strukturerat träna tabeller och öva de olika talkombinationerna med hjälp av spel, får de en möjlighet att överinlära aktuellt område. Detta är en stor fördel för elever som behöver arbeta med samma uppgifter om och om igen för att få en förståelse för innehållet.

Därefter arbetar eleverna med de arbetsblad som finns med som kopieringsmaterial. Dessa arbetsblad har en långsam progression och du ser snabbt om eleven har förstått. Arbetsbladen har också öppna uppgifter för att förstärka arbetet med taluppdelningar.


Mattehoppet innehåller fem elevböcker där eleverna får ytterligare träning. Böckerna kan användas som läxböcker, men också som en uppföljning eller portfolio kring varje moment.


Enkel struktur att följa
Materialet är avsett att stödja en strukturerad undervisning för att eleverna ska ha möjlighet att automatisera addition och subtraktion inom talområdet 0-20. Detta med hjälp av spel, arbetsblad och kort. Materialet kan användas i klassundervisning och specialundervisning, för ominlärning och intensivundervisning.


Produktionsstöd till detta läromedel har erhållits från Specialpedagogiska skolmyndigheten.Här laddar du ner en provlektion om Dubblor ur lärarstödet Strategier:

Dubblor provlektion.pdf


Här finns en elevblankett:

Elevblankett Mattehoppet Strategier.pdf


Strategier beräkningar inom talområde 0–20

Innehåll:

+1/–1

+2/–2

dubblor

nära dubblor

10-kamrater

20-kamrater

8+

9+

Lärarstöd/kopieringsmaterial
Sidor: 168
ISBN: 978-91-87701-45-0
Format: 210 x 297 mm

Bindning: Spiralbunden

Fyrfärg

F-pris: 990,00 kr


Spel 10 Strategier.pdfTalen 1–9 (talkamrater och talfamiljer)

Lärarstöd/kopieringsmaterial
Sidor: 146
ISBN: 978-91-87701-46-7
Format: 210 x 297 mm

Bindning: Spiralbunden

Fyrfärg

F-pris: 890,00 kr


Talen 1-9 spelinstruktioner.pdf


Lilla additions-och subtraktionstabellen

Lärarstöd/kopieringsmaterial
Sidor: 76
ISBN: 978-91-87701-47-4
Format: 210 x 297 mm

Bindning: Spiralbunden

Fyrfärg

F-pris:  490,00 kr


Talen 11–18 (talkamrater och talfamiljer)

Lärarstöd/kopieringsmaterial
Sidor: 114
ISBN: 978-91-87701-48-1
Format: 210 x 297 mm

Bindning: Spiralbunden

Fyrfärg

F-pris:690,00 kr


Talen 11-18_s 18.pdf


Talen 11-18_s 87.pdf


Talen 10–19 (ingen tiotalsövergång)

Stora additions-och subtraktionstabellen

Lärarstöd/kopieringsmaterial
Sidor: 146
ISBN: 978-91-87701-49-8
Format: 210 x 297 mm

Bindning: Spiralbunden

Fyrfärg

F-pris: 890,00 krElevböcker


Strategier beräkningar inom talområde 0–20

Elevbok
Sidor: 36
ISBN: 978-91-87701-50-4
Format: 210 x 297 mm

Bindning: Häftad

Fyrfärg

F-pris: 49,00 kr


Talen 1–9 (talkamrater och talfamiljer)

Elevbok
Sidor: 48
ISBN: 978-91-87701-51-1
Format: 210 x 297 mm

Bindning: Häftad

Fyrfärg

F-pris: 59,00 kr


Mattehoppet Talen 1-9.pdfLilla additions-och subtraktionstabellen

Elevbok
Sidor: 24
ISBN: 978-91-87701-52-8
Format: 210 x 297 mm

Bindning: Häftad

Fyrfärg

F-pris: 49,00 kr


Mattehoppet smakprov.pdfTalen 11–18 (talkamrater och talfamiljer)

Elevbok
Sidor: 32
ISBN: 978-91-87701-53-5
Format: 210 x 297 mm

Bindning: Häftad

Fyrfärg

F-pris: 49,00 kr


Mattehoppet Talen 11-18.pdfTalen 10–19 (ingen tiotalsövergång)

Stora additions-och subtraktionstabellen

Elevbok
Sidor: 32
ISBN: 978-91-87701-54-2
Format: 210 x 297 mm

Bindning: Häftad

Fyrfärg

F-pris: 49,00 kr


Mattehoppet Talen 10-19.pdfFörfattare till Mattehoppet är Susanne Lantz. Hon är speciallärare i matematik och verksam i Tranås kommun.

 

Filmer

Titta på exempel på hur du arbetar med spel och protokoll!