© 2010-2019 Askunge Thorsén Förlag AB ■ Mjölnarvägen 16, 131 31 Nacka ■ tel. +46 8 30 95 75 ■ +46 73 951 13 93 ■ askunge@askunge.se


Välkommen till Aron och Noras sida!


Matematik i ett rymdäventyr är ett läromedel för elever i förskoleklass. Följ med i berättelsen om tvillingarna Aron och Nora som hittar ett trasigt rymdskepp på vinden.

Elevboken är indelad i sex kapitel och varje kapitel inleds med en samtalsbild och avslutas med ett matematiskt problem. Eleverna får här möjlighet att tänka, resonera och utveckla många grundläggande matematiska begrepp. Arbeta gärna med problemen parvis eller i grupp.


Lärarboken innehåller berättelsen Ett rymdäventyr, kommentarer till sidorna i elevboken, metodiska anvisningar, kartläggningsblad, kopieringsblad och många tips på hur ni kan arbeta laborativt och undersökande, både inom- och utomhus.

Det finns också förslag på hur ni kan arbeta med temaområdena tid och Rymden!

Elevboken tar upp sortering, jämförande begrepp, lägesord, geometriska former, symmetri, mönster, längd, vikt, volym, tid, antal, ordningstal, diagram, hälften och dubbelt. Boken tar också upp året, månader och veckodagar.


Författare: Mirvi Unge Thorsén

Illustratör: Daniel Borg


Matematik i ett rymdäventyr – elevbok

ISBN: 978-91-86611-38-5

Sidor: 64

Bindning: Häftad

Färg: Fyrfärg
Format: 210 x 260 mm

F-pris: 72,00 kr


Bläddra i boken


Bilder till varje kapitelstart:

Matematik i ett rymdäventyr kapitel 1.jpg

Matematik i ett rymdäventyr kapitel 1.pdf

Berättelsen till kapitel 1.pdf


Matematik i ett rymdäventyr kapitel 2.jpg

Matematik i ett rymdäventyr kapitel 2.pdf


Matematik i ett rymdäventyr kapitel 3.jpg

Matematik i ett rymdäventyr kapitel 3.pdf


Matematik i ett rymdäventyr kapitel 4.jpg

Matematik i ett rymdäventyr kapitel 4.pdf


Matematik i ett rymdäventyr kapitel 5.jpg

Matematik i ett rymdäventyr kapitel 5.pdf


Matematik i ett rymdäventyr kapitel 6.jpg

Matematik i ett rymdäventyr kapitel 6.pdfMatematik i ett rymdäventyr – lärarbok

ISBN: 978-91-86611-39-2

Sidor: 64

Bindning: Häftad

Färg: Fyrfärg
Format: 210 x 297 mm

F-pris: 250,00 kr


Lärarbok Matematik i ett rymdäventyr exempel.pdf


Berättelsen till kapitel 1.pdf

 

Det är jag som är Aron!

Det är jag som är Nora!