Målet i sikte – kartläggning i matematik

Mirvi Unge Thorsén


I och med den nya läroplanen för grundskolan - Lgr 11 - finns ett nytt centralt innehåll och nya kunskapskrav. Dessa kunskapskrav och de nationella proven i årskurs 3 är utgångspunkten för innehållet i två böcker – Målet i sikte 1 och 2 och kopieringsmaterialet Målet i sikte åk 1-3.

I kopieringsmaterialet Målet i sikte åk 4–6 är det kunskapskraven och de nationella proven i årskurs 6 som är utgångspunkt.

Nu finns också Målet i sikte årskurs 6.

Målet i sikte är ett fristående material och kan användas oberoende vilket grundmaterial du använder i klassen. Materialet omfattar områdena Taluppfattning och tals användning, Algebra, Geometri, Sannolikhet och statistik, Samband och förändring och Problemlösning.


Behöver du extra träningsmaterial?

Läs mer här


Målet i sikte Förskoleklassen – kartläggning i matematik


Miljömärkt arbetshäfte
Sidor: 32
ISBN: 978-91-87701-67-2

Bindning: Häftad
Format: 210 x 297 mm

F-pris: 49,00 kr

Förskoleklassen Målet i sikte.pdf

Målet i sikte åk 1–3 – kartläggning i matematik


Miljömärkt kopieringsmaterial
Sidor: 128
ISBN: 978-91-86611-46-0

Bindning: Spiral
Format: 210 x 297 mm

F-pris: 670,00 kr


Bläddra i boken


Eftersom vi fått nya sedlar och mynt, kommer vissa sidor att uppdateras.

Här nedanför hittar du dem.


Målet_i_sikte_1-3_s 10.pdf

Målet_i_sikte_1-3_s 37.pdf

Målet i sikte 1-3_s. 59.pdf

Målet_i_sikte_1-3_s 63.pdf

Målet_i_sikte_1-3_s 98.pdf

Målet_i_sikte_1-3_s 111.pdf


Målet i sikte 1-3 facit.pdf

Målet i sikte åk 4–6 – kartläggning i matematik


Miljömärkt kopieringsmaterial
Sidor: 128
ISBN: 978-91-86611-74-3

Bindning: Spiral
Format: 210 x 297 mm

F-pris: 670,00 kr


Målet i sikte 4-6  s 91.pdf

Målet i sikte 4-6 s 98.pdf


Målet i sikte 4-6 facit.pdf


Bläddra i boken

Målet i sikte 1 – kartläggning för årskurs 3


Målet i sikte 1 och 2 är tänkta för årskurs 3.

Med hjälp av arbetsböckerna kan du kartlägga dina elevers kunskapsutveckling.

Böckerna är indelade efter den nya kursplanens olika mål. Du ser var eleverna befinner sig i sin kunskapsutveckling samtidigt som de blir medvetna om vad de kan och vad de behöver mer träning på. Eleven får också reflektera över sina egna matematiska förmågor.


Målet i sikte 1 kartlägger kunskaper inom följande områden:

• Taluppfattning – talens egenskaper

• Räknesätten och deras samband

• Enkla bråk

• Huvudräkning med de fyra räknesätten

• Överslagsräkning

• Addition och subtraktion med skriftliga räknemetoder

• Algebra – matematiska likheter

  1. Dubbelt och hälften

  2. Enkla tabeller och diagram


Miljömärkt träningshäfte för eleven
Sidor: 32
ISBN: 978-91-86611-24-8

Bindning: Häftad
Format: 210 x 260 mm

F-pris: 47,00 kr

Bläddra i boken


Målet i sikte 1 - kartläggning i matematik.pdf


Målet i sikte del 1 s 9.pdfMålet i sikte 2 – kartläggning för årskurs 3

Målet i sikte 2 kartlägger kunskaper inom följande områden:

  1. Bygga och beskriva enkla geometriska mönster

  2. Skapa och fortsätta enkla talmönster

  3. Symmetri

  4. Geometriska objekt och deras egenskaper

• Beskriva föremåls och objekts läge

• Beskriva, jämföra och avbilda geometriska figurer
och objekt

• Jämföra, uppskatta och mäta längd, omkrets, massa, volym och tid

  1. Problemlösning

Miljömärkt träningshäfte för eleven
Sidor: 32
ISBN: 978-91-86611-25-5

Bindning: Häftad
Format: 210 x 260 mm

F-pris: 47,00 kr


Bläddra i boken

Målet i sikte 2- kartläggning i matematik .pdf


Målet i sikte del 2 s 5.pdf


Målet i sikte åk 6 – kartläggning för årskurs 6

Målet i sikte åk 6

Miljömärkt träningshäfte för eleven
Sidor: 32
ISBN: 978-91-87701-06-1

Bindning: Häftad
Format: 210 x 297 mm (A4)

F-pris: 49,00 kr


Bläddra i boken

Målet i sikte 6 facit.pdf

 

© 2010-2019 Askunge Thorsén Förlag AB ■ Mjölnarvägen 16, 131 31 Nacka ■ tel. +46 8 30 95 75 ■ +46 73 951 13 93 ■ askunge@askunge.se