© 2010-2019 Askunge Thorsén Förlag AB ■ Mjölnarvägen 16, 131 31 Nacka ■ tel. +46 8 30 95 75 ■ +46 73 951 13 93 ■ askunge@askunge.se

Lös ett problem i veckan – nivå 3

Mirvi Unge Thorsén

Använd problemen som extra utmaning eller som en hemuppgift. Matteproblemen kan också användas som gruppuppgifter. Eleverna får jämföra sina lösningar,  förklara och argumentera för sitt tänkande.

Några av problemen är så kallade öppna uppgifter, där det finns flera möjliga svar.

I den nya läroplanen och i de nationella proven i matematik för årskurs 3 läggs det stor vikt vid elevernas förmåga att lösa elevnära problem, samt att kunna pröva och välja lösningsmetoder.

Lös ett problem i veckan – Nivå 3 riktar sig till elever från årskurs 3 till 4.


Miljömärkt kopieringsmaterial
Sidor: 40
ISBN: 978-91-87701-27-6

Bindning: Häftad
Format: 210 x 297 mm

F-pris: 270,00 krLös ett problem 3.pdf

Lös ett problem i veckan – nivå 2

Mirvi Unge Thorsén

Lös ett problem i veckan – Nivå 2 riktar sig till elever från årskurs 2 till 3.


Miljömärkt kopieringsmaterial
Sidor: 40
ISBN: 978-91-86611-36-1

Bindning: Häftad
Format: 210 x 297 mm

F-pris: 270,00 kr


Bläddra i bokenLös ett problem i veckan – nivå 1

Mirvi Unge Thorsén

Lös ett problem i veckan – Nivå 1 riktar sig till elever från årskurs 1 till 2.


Miljömärkt kopieringsmaterial
Sidor: 40
ISBN: 978-91-86611-28-6

Bindning: Häftad
Format: 210 x 297 mm

F-pris: 270,00 kr


Bläddra i boken


Lös ett problem i veckan – start

Mirvi Unge Thorsén

Boken består av 32 olika matematiska problem, precis som den första boken. Använd gärna problemen som introduktion till ett arbetsområde, som hemuppgift eller som extra diskussionsuppgift i klassrummet.

Lös ett problem i veckan är ett kopieringsmaterial där eleverna dokumenterar sina lösningar på arbetsbladet. Arbeta i par och diskutera olika strategier. För att ytterligare förstärka de begrepp som är i fokus är ett alternativ att be eleverna skriva egna liknande problem!


Lös ett problem i veckan – start riktar sig till elever från årskurs FK till 1.


Miljömärkt kopieringsmaterial
Sidor: 40
ISBN: 978-91-86611-35-4

Bindning: Häftad
Format: 210 x 297 mm

F-pris: 270,00 kr


Bläddra i boken


                  

De som har illustrerat Lös ett problem i veckan - start och Lös ett problem i veckan - nivå 2 är Lorne Peterson och Richard Kerrigan.

De har båda arbetat tillsammans med George Lucas. Specialeffekter är deras område. Lorne fick en Oscar för just bästa Special Effects för Indiana Jones och de fördömdas tempel! Han är också ”pappa” till den berömda X-vingen i StarWars!

Läs om Lorne här!.

Läs om  Rick här!