© 2010-2019 Askunge Thorsén Förlag AB ■ Mjölnarvägen 16, 131 31 Nacka ■ tel. +46 8 30 95 75 ■ +46 73 951 13 93 ■ askunge@askunge.se

Ny läroplan


Skolan står inför nya utmaningar. Nya kursplaner och kunskapskrav kommer att ge avtryck i de nya läromedel som presenteras under 2011.


Askunges läromedel kommer att vara anpassade efter

de nya kunskapsmålen i Lgr11. Detta för att underlätta för dig och dina elever att nå målen och de kunskaper som krävs i den nya kursplanen.Läroplan för förskolan.pdf


Förskoleklassen kommentarmaterial.pdf


Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet.pdf


Läroplan för grundsärskolan.pdf


Läroplan för sameskolan, förskoleklassen och fritidshemmet.pdf


Läroplan för specialskolan del 1 och 2.pdf


Matematik kommentarmaterial.pdf.


Kommentarmaterial till grundsärskolans läroplaner.pdf


Allmänna råd.pdf