© 2010-2019 Askunge Thorsén Förlag AB ■ Mjölnarvägen 16, 131 31 Nacka ■ tel. +46 8 30 95 75 ■ +46 73 951 13 93 ■ askunge@askunge.se


Handling och tanke med matematik


En handbok för lärare.

Idéer och aktiviteter för grundskola 4–6 och specialundervisning.

Handboken ger dig som lärare och speciallärare idéer till aktiviteter med syftet att utveckla elevers tankar och språk i matematik.

Nyfikenhet, undran och att reda ut är grunden för lärande. Här uppmuntras du och dina elever att arbeta med situationer där problemet eller spelet ger eleverna tid och tillfälle att uppskatta, undersöka och uppleva begrepp som blir till verktyg i matematik.

Varje sida i materialet innehåller välbekanta situationer för eleverna där syfte och centralt innehåll är kopplade till kursplanen i matematik för grundskolan (Lgr11).

Handboken Handling och tanke med matematik bygger på beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund inom lärande i matematik.

Med utforskande samtal i klassrummet ger boken användbara idéer till handlingar som skapar intresse och nyfikenhet och engagerar eleverna i gemensamma matematiska resonemang. Många möjligheter finns med i boken för att ta tillvara elevers olikheter i undervisningen. Det gäller att stödja de elever som känner motstånd samtidigt som det gäller att uppmuntra andra elever som behöver mer utmaningar. Ett mål i undervisningen är att ta tillvara elevernas egna matematiska tankar och uttryck och använda dem som en resurs.

Eva-Stina Källgården är lärarutbildare i matematik och matematikdidaktik inom alla stadier i skolan.


Smakprov


Handling och tanke med matematik

ISBN: 978-91-7767-022-3

Sidor: 80

Bindning: Häftad

Färg: Fyrfärg
Format: 210 x 294 mm (A4)

F-pris: 350,00 kr


Författare: Eva-Stina KällgårdenHär finns en film som förklarar hur du tränar multiplikation med hjälp av fingrarna.Se sidan 38 i boken.

Tabellträning.mov


Här hämtar du geobräden och bilder till din undervisning, se hänvisningar i boken.


Mall kub.pdf

Mall tetraeder.pdf

Mall dodecaeder.pdf

Mall icosaeder.pdf

Mall octaeder.pdf

Geobräde 2.pdf

Geobräde.pdf

Prickpapper med figurer.pdf

Vinklar.pdf


Eva-Stina erbjuder föreläsningar, seminarier och kurser i matematik. Om du är intresserad av att anlita henne, så hittar du hennes kontaktuppgifter här.