© 2010-2019 Askunge Thorsén Förlag AB ■ Mjölnarvägen 16, 131 31 Nacka ■ tel. +46 8 30 95 75 ■ +46 73 951 13 93 ■ askunge@askunge.se

Träna på bokstäver och enkla ord


Bokstavsbyrån är en fristående arbetsbok för det första bokstavsarbetet. Bokstäverna presenteras i alfabetisk ordning och varje bokstav har ett eget uppslag.


Eleverna arbetar med bokstäverna i vilken ordning som helst. De tränar på att känna igen bokstavens utseende, ljud och namn samt på att forma den. Eleverna lyssnar efter bokstavsljudet i olika ord och läser och skriver enkla ord där den aktuella bokstaven förekommer.


På första sidan i elevboken visas hela alfabetet. Eleverna målar den bokstav de har arbetat med och kan på så sätt visa hur långt de kommit i sitt bokstavsarbete.

Häftet är i fyrfärg och formatet är A4.


I lärarboken finns många förslag på övningar för bokstavsarbetet. Det finns också bildkort, ordkort med versaler och ordkort med gemener.

Alfabetet med och utan bilder.


Bokstavsbyrån LB översikt.pdf


Om du vill använda ett underlag till varje bokstav, finns de att ladda ner till höger.

                                   


Här kan du ladda ner ett provkapitel ur Bokstavsbyrån (både elevbok och lärarbok)

Bokstavsbyrån Provkapitel 1.pdf
Bokstavsbyrån - elevbok

Miljömärkt träningshäfte
Sidor: 64
ISBN: 978-91-87701-79-5

Bindning: Häftad

Färg : Fyrfärg
Format: 210 x 297 mm

F-pris: 65,00 kr


Bokstavsbyrån elevbok.pdf


Bokstavsbyrån - lärarbok

Miljömärkt häfte
Sidor: 64
ISBN: 978-91-87701-80-1

Bindning: Häftad

Färg : Fyrfärg
Format: 210 x 297 mm

F-pris: 190,00 kr
Författare till Bokstavsbyrån är: Mirvi Unge Thorsén