© 2010-2019 Askunge Thorsén Förlag AB ■ Mjölnarvägen 16, 131 31 Nacka ■ tel. +46 8 30 95 75 ■ +46 73 951 13 93 ■ askunge@askunge.se

Att vara olika – är roligt!


Förskolan har många uppdrag. Den ska bland annat hjälpa eleverna att utvecklas som personer.

I läroplanen för förskolan står bland annat följande:

”Förskolan skall uppmuntra och stärka barnens medkänsla och inlevelse i andra människors situation. Verksamheten ska präglas av omsorg om individens välbefinnande och syfta till att barnens förmåga till empati och omtanke om andra utvecklas, liksom öppenhet och respekt för skillnader i människors uppfattningar och levnadssätt”.


Handledningen är tänkt för alla förskolebarn, oavsett funktionsförmåga. Den bygger på Barnkonventionens grundprinciper och målet är att alla barn ska få kunskap om sina rättigheter. Barnen ska få förståelse för att alla människor är lika värda och att man ska respektera varandras likheter och olikheter.


Att vara olika – är roligt består av fem delar med olika teman. Dessa teman är Mångfald, Tillgänglighet, Delaktighet, Inflytande och Allas lika värde. Barnen får lyssna till fem berättelser och därefter diskutera, reflektera och arbeta med olika uppgifter som är kopplade till dessa berättelser.


Att vara olika - är roligt

Miljömärkt bok
Sidor: 48
ISBN: 978-91-87701-63-4

Bindning: Häftad

Färg : Fyrfärg
Format: 210 x 297 mm

F-pris: 225,00 kr


Exempel.pdf


Att vara olika - bilder.pdf


Författare: Gudrún Lárusdóttir Blöndal

Illustratör: Helena Holmquist